Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của hệ thống thùng gỗ sồi

Thông tin được chúng tôi ghi nhận các khách hàng đã mua hàng của hệ thống thùng gỗ sồi oak nhằm mục dích gì :

  • Liên hệ với quý khách về đơn hàng mà quý khách đã mua hàng.
  • Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của quý khách về sản phẩm của chúng tôi.
  • Cung cấp các thông tin và các trương trình khuyến mại của hệ thống cho quý khách nắm bắt được. Thông báo cho quý khách hàng các sản phẩm mới.

Ngoài các mục đích trên thông tin của quý khách không được chúng tôi sử dụng vào mục đích nào khác. Sự an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng đó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Các thông tin của quý khách sẽ được lưu tại máy chủ của chúng tôi tối thiều 01 năm hoặc sau 01 năm quý khách hàng không phát sinh thêm đơn hàng nào mới hoặc các hỗ trợ về sản phẩm hệ thống sẽ chuyển thông tin sang trạng thái khoá và ngắt lưu trữ.

Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp cho những hoạt động liên quan tới lợi ích của khách hàng. Không cung cấp hoặc sử dụng thông tin khách hàng cung cấp sai mục đích nêu trên.

Sự yên tâm của khách hàng là điều quan trọng nhất của chúng tôi.